Aktualności

Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/RPOWZ 1.5/2021

W związku z realizacją przez Firmę RARYTAS Sp. z o.o. projektu pod nazwą „Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy Rarytas w Stargardzie w celu wprowadzenia do oferty nowych rodzajów krakersów o unikatowych właściwościach organoleptycznych i fizykochemicznych w wyjątkowej formie opakowania konsumenckiego.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ AUTOMATU DO PAKOWANIA KRAKERSÓW W OPAKOWANIA KARTONIKOWE WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.


Załączniki:


Ogłoszenie dostępne również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52990

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności.

Rozumiem, zamknij. ×